Temporada Música de Cámara

29-03-2017
Auditorio Nelly Goitiño sala Héctor Tosar

Temporada de Música de Cámara | Continúa la Temporada de Música de Cámara 2017

 Continúa la Temporada de Música de Cámara 2017
05-04-2017
Auditorio Nelly Goitiño, sala B

Temporada de Música de Cámara | Recital de Piano - Raquel Boldorini

Raquel Boldorini
26-04-2017
Auditorio Nelly Goitiño sala Héctor Tosar